top of page
Image by L'odyssée Belle
רשות המיסים הפסידה במחלוקת סיווג של מכשיר לחיבור סיבים אופטיים
Image by Rifath @photoripey
תום לב עשוי לגבור על חילוט טובין
מתווכים בייבוא אישי של רכבי יוקרה: סיכויים וסיכונים
בית המשפט: אין מקום לעתירה כשישנו אפיק חלופי לבירור הסכסוך
בית המשפט העליון: זכות תחלוף - גם למבטח ימי זר
על חובת נציגות הבית המשותף וחברה מתחזקת לנהל חשבון בנק ייעודי לבית המשותף
מנגנון הפעלה אוטומטי למשאבות מים בבית משותף: התייחסות המחוקק
Image by Kolby Milton
Image by CDC
תצהיר של בעל תפקיד ביצרנית הטובין יכול להיחשב כחוות דעת מומחה
בית המשפט: מאסר בפועל ליבואן שהנמיך מחירים
האוטו טוטאל לוס - לא בטוח שתקבלו החזר מס קנייה
נדחתה תביעה כנגד רשות המסים בעניין הרמת מחיר בייבוא אישי של רכב יוקרה
bottom of page