top of page

הצהרת נגישות

עו"ד ארי סטבסקי עושה ככל יכולתו על מנת לספק ללקוחותיו שירות נגיש, מכובד ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים משאבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות במטרה להביא לכך שלקוחות עם מוגבלות יוכלו לקבל את כלל השירותים באופן שוויוני.

נגישות המשרד

המשרד עצמו איננו נגיש מפאת אופי מבנהו ואופי דרכי הגישה אליו, אך עו"ד ארי סטבסקי זמין לרשות לקוחותיו ברחבי הארץ בכפוף לתיאום ובמהלך כל אינטראקציה עם כל לקוח מתבצעות התאמות מלאות לטובת הלקוח עם המוגבלות ככל הדרוש.

נגישות אתר האינטרנט

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר אינטרנט המאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני וברמת הנוחות, האיכות והבטיחות הניתנת לכלל הציבור.
עו"ד ארי סטבסקי מחויב לשוויון הזדמנויות לרבות במישור האינטרנטי, לטובת אנשים עם מוגבלות מכל סוג שהוא.

  • אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

  • התאמות הנגישות באתר זה בוצעו עפ"י התקן הישראלי ת"י 5568 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט", על חלקיו השונים ונספחיהם, כתיקונם מזמן לזמן, אשר עותק שלהם מפורסם באתר מכון התקנים, לטובת נגישות תכני אינטרנט ברמת AA על בסיס מסמך WCAG2.0 של קונסורציום הרשת הכלל-עולמית.

  • התאימות הגבוהה ביותר לאתר זה נבחנה עבור דפדפן אינטרנט מסוג 'גוגל כרום'.

  • באתר זה בוצעו התאמות מידע כך שתוכנו של האתר ומבנהו הלשוני יהיו פשוטים ככל האפשר.

  • אתר זה מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל לתפעול באמצעות מקלדת ובעזרת מקשי החיצים, מקש Enter ומקש Esc לתפעול תפריטים וחלונות.

  • אתר זה מותאם לתצוגה בדפדפני האינטרנט השכיחים ומותאם גם לשימוש בטלפונים חכמים.

  • להשגת חוויית גלישה מיטבית באתר זה, אנו ממליצים לשימוש בתוכנות הקראה דוגמת 'עלמה-רידר' או NVDA.

 

אמצעים נוספים ליצירת קשר

דואר אלקטרוני: ario194@outlook.com

טלפון: 050-9916789

 

בקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

עו"ד ארי סטבסקי נוקט כל העת מאמצים במטרה לשפר את נגישות המשרד בהתאם למחויבותו להענקת שירות המבטא שוויון הזדמנויות בר קיימא לכל לקוח.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי, אם ברצונכם לבקש דבר מה או אם ברצונכם להציע הצעות שיפור בנושא נגישות אתר זה, אנא יידעו את עו"ד ארי סטבסקי בהקדם ויתבצעו מאמצים נוספים ככל הנדרש למתן מענה הולם ללא דיחוי.

 

פרטי רכז הנגישות

  • שם: ארי סטבסקי

  • טלפון: 050-9916789

  • דואר אלקטרוני: ario194@outlook.com

 

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 17/4/2024

bottom of page