top of page
גכערדדעכגכעג.jpg

עו"ד ארי סטבסקי חבר לשכת עורכי הדין בישראל ובוגר תואר ראשון במשפטים .LL.B מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך לימודיו, עו"ד סטבסקי הציג עבודת מחקר מצטיינת פרי עטו בנושא בתים משותפים בפני הסטודנטים בקורס "דיני קניין", כיהן כעוזר הוראה לפרופ' חיים זנדברג בקורס "דיני קניין" והעניק שיעורים בדיני קניין לסטודנטים במסגרת היחידה האוניברסיטאית לשוויון הזדמנויות.
במקביל ללימודיו האקדמיים צבר עו"ד סטבסקי ניסיון מעשי רב, הן מעבודתו כטרום מתמחה במשרדי עורכי דין והן מעבודתו כחבר הקליניקה האקדמית לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית.

עו"ד סטבסקי ביצע את התמחותו בתחום הייבוא והסחר הבינלאומי במשרד עורכי דין מהמובילים בישראל, במהלכה העמיק מאוד את ניסיונו המשפטי המעשי לרבות ליווי חברות ענק במשק, מעורבות בהליכים משפטיים מורכבים, התנהלות מול רשויות שלטוניות והעברת השתלמות בנושא סיווג טובין לצורכי מכס.

בתום התמחותו ניגש עו"ד סטבסקי למלאכת הלמידה לקראת בחינות לשכת עורכי הדין, עבר את הבחינות בהצלחה והוסמך כעורך דין בישראל.

בנוסף, עו"ד סטבסקי מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

עו"ד סטבסקי משרת במילואים ביחידה מסווגת, דובר עברית ואנגלית ובעל ידע גם בשפה הערבית.

bottom of page