top of page

ארי סטבסקי, עו"ד

כלי שחמט

.אנושיות
.מקצועיות
.תוצאות

עורך דין טוב חייב להיות אנושי. לטפל בענייניו של הלקוח בחרדת קודש, בנאמנות, במסירות, ביושר ובשקיפות, מתוך הבנה עמוקה שהלקוח סומך עליו, נותן בו את אמונו כאיש סודו ומצפה ממנו לפעול אך ורק לטובתו הבלעדית. 

עורך דין טוב חייב להיות מקצועי. להקדיש לכל לקוח את הטיפול המשפטי האיכותי והמדויק ביותר בהתאמה אישית על בסיס הבנת רצונותיו ושאיפותיו, ביסודיות נטולת פשרות, בזמינות, ביעילות ומתוך היכרות מעמיקה עם הדין העדכני.

עורך דין טוב חייב להשיג תוצאות. המטרה היא לשפר את מצבו של הלקוח באופן המקסימלי האפשרי בנסיבות העניין, באמצעות מגוון כלים (משפטיים וחוץ-משפטיים כאחד) ובידיעה ברורה מתי להיאבק, מתי להפתיע ומתי להתבונן. 

"

"

bottom of page